Tujuan Hidup dalam Al-Quran

Al-Quran telah menentukan tujuan hidup dan berbagai keinginan manusia dalam kehidupan. Al-Quran menjelaskan bahawa sebahagian manusia menjadikan makan dan kesenangan sebagai tujuan hidupnya

Allah swt berfirman:

“Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka.” (Surah Muhammad :12)

Al-Quran menjelaskan bahawa sebahagian manusia menjadikan perhiasan dan kekayaan sementara sebagai tujuan hidupnya.

Allah swt berfirman:

“Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).”                                                                                (Surah Ali Imran : 14)

Al-Quran juga menjelaskan bahawa sebahagian manusia menjadikan hidupnya untuk menyebarkan fitnah dan menyebarkan kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam firman Allah swt:

“Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu).Kemudian apabila ia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah ia di bumi, untuk melakukan bencana padanya, dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.”                                                             (Surah al-Baqarah : 204 – 205)

tujuanhidup

Itulah beberapa tujuan manusia dalam kehidupan. Allah swt telah membersihkan kaum mukminin dari tujuan-tujuan itu, membebaskan mereka darinya, memberikan tugas yang lebih mulia kepada mereka dan menetapkan kewajipan yang lebih murni diatas bahu mereka. Iaitu menunjukkan manusia pada kebenaran, membimbing mereka ke jalan kebaikan dan menerangi seluruh penjuru dunia dengan matahari Islam. Itulah firman Allah swt:

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agamanya); dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu: “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatNya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan.”                               (Surah Al – Hajj : 77 -78 )

Ertinya, Al- Quran menjadikan kaum muslimin sebagai penanggung jawab umat manusia yang lalai dan memberikan kepada mereka hak kepemimpinan serta kekuasaan atas dunia untuk menunaikan tanggungjawab yang mulia itu. Jadi kekuasaan itu adalah hak kita, bukan hak barat. Kekuasaan itu untuk peradaban Islam bukan untuk peradaban kebandaan (materialisme).

Dipetik dari Majmu’atur Rasail Imam Hasan al Banna


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/33/11049033/html/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 21